Ljusbärare med tända ljus
Foto: Mikael Hansen

Om oss

Välkommen till Tölö-Älvsåker pastorat – vår verksamhet, våra kyrkor och kyrkogårdar. Ta del av det vi är bra på och bidra med det du kan.

Behöver du hjälp inför ett dop, en vigsel eller en begravning? Vill du delta i gudstjänster och musikliv eller söker du andra aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna? Kanske behöver du någon att tala med? Då har du kommit rätt. Välkommen!

Hör av dig

Vill du boka dop, vigsel, begravning eller göra en lokalbokning? Har du frågor om våra aktiviteter? Söker du någon särskild?

Bild på koret i Tölö kyrka

Besök våra kyrkor

En kyrka är ingen vanlig samlingslokal. Kyrkorummet bär minnen av generationers glädje, sorg och förtröstan. I Tölö-Älvsåker pastorat har vi tre kyrkor från olika tidsepoker: Tölö kyrka från 1800-talet, medeltidskyrkan i Älvsåker och Varlakyrkan från 1990-talet.

Så styrs församlingen

Kyrkorådet är Tölö pastorats folkvalda styrelse med ansvar för församlingarnas grundläggande uppgifter: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Utöver vår verksamhet ansvarar kyrkorådet även för förvaltning, ekonomi och egendom och förbereder ärenden som ska behandlas av kyrkofullmäktige.

Personuppgiftshantering

Svenska kyrkan har stor respekt för din personliga integritet. Här finner du information om hur vi i våra olika verksamheter hanterar dina personuppgifter.