Foto: Eva Bergengren

Nedlagda gravstenar

På våra kyrkogårdar kan det finnas gravstenar som, av säkerhetsskäl, är nedlagda. Här finns information om bestämmelser och regler för gravstenar.

Gravstenarna testas kontinuerligt för att säkerställa att de uppfyller de riktlinjer från Centrala gravvårdskommittén som kom 2012. Riktlinjerna innebär bland annat att stenen inte får luta mer än ett visst antal grader, ska tåla 35 kg provningskraft, ska ha minst två dubbar som fäster stenen i sockeln och kunna lyftas av för exempelvis textkomplettering.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården medan gravrättsinnehavaren ansvarar för själva gravplatsen och stenen. De gravstenar som inte är säkert förankrade och riskerar att välta, läggs ned i väntan på åtgärder. 

De innehavare som berörs kommer att få ett brev med mer information om hur stenen kan säkras. Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravstenen får en säker förankring. 

Kontakt kyrkogården

Välkommen att kontakta vår pastorsexpedition med frågor som rör begravning och kyrkogård.

Öppettider: Mån-fre 9-12

Telefon: 0300-43 40 00

E-post: tolo.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Smidesvägen 34, 434 40 Kungsbacka