Två prästkragar i en övrigt grön bild

Livet och sorgen

Varje människas sorg är unik, men det kan hjälpa att möta andra i samma situation. Grupp för dig som förlorat någon nära, där vi fikar och samtalar.

Har någon dött? En partner, ett barn, ett syskon, någon nära. Då är det vanligt att uppleva att ingen förstår eller lyssnar. Även om du har svårt att prata om din sorg kan det hjälpa att prata med andra som varit med om samma sak och som vet vad det handlar om. I samtalsgruppen försöker vi tala om och hantera de tankar och känslor som sorgen väcker.

Varje termin startar en ny grupp.

Höst 22

Start: 5 oktober
Tid: Varannan onsdagar kl 16.30-18.30 t o m 14 december
Plats: Varlakyrkan
Anmälan senast: Sön 25 september till Helena Ledwon (se kontaktuppgifter nedan).

Vill du veta mer, så kontakta oss gärna. 

Ett samarbete mellan Tölö-Älvsåker pastorat och Kungsbacka-Hanhals församling.

Tänk att vi skrattar så mycket i denna gruppen.

Deltagare