Bild på koret i Tölö kyrka
Foto: Evelina Grönlund

Besök våra kyrkor

En kyrka är ingen vanlig samlingslokal. Kyrkorummet bär minnen av generationers glädje, sorg och förtröstan. I vår församling finns Tölö kyrka, Varlakyrkan och Älvsåkers kyrka.

I Tölö-Älvsåker pastorat har vi tre kyrkor från olika tidsepoker: Tölö kyrka från 1800-talet, medeltidskyrkan i Älvsåker och Varlakyrkan från 1990-talet. 

Tölö kyrka invigdes 1864. Den ersatte Tölö medeltidskyrka som låg invid Sahlgrenska gravkoret. Kyrkan är byggd i nyklassicistisk stil. Den är helt symmetrisk och har inga utbyggnader. Tornet är 32 meter högt och kröns av en reslig lanternin i form av en lykta. Kyrkan har genomgått flera inre renoveringar, bland annat år 1923 då elbelysning och eluppvärmning installerades.

1996 flyttades sakristian och en invändig trappa byggdes till orgelläktaren. Kyrkan fick även sin nuvarande färgsättning. Under 2016 handikappanpassades kyrkan, bland annat genom en ramp upp till koret, el-öppning av dörrarna på sydsidan och nya toaletter. En ny sakristia inreddes på norrsidan.

Tölö kyrka Foto: Mikael Hansen

Varlakyrkan i Kungsbacka är ändamålsenlig och lättillgänglig med ett ljust och modernt kyrkorum, väl integrerad i kringliggande samhälle. Väggarna är klädda med gult tegel. Kyrkan uppfördes 1990 efter ritningar av arkitekt Carl-Johan Lindfors.

Varlakyrkan Foto: Mikael Hansen

Älvsåkers kyrka är byggd under tidig medeltid, troligen 1200-talet med tidstypiskt kraftiga skalmurar – ytter- och innermurar av flata stenblock med utfyllnad av mindre stenar i kalkbruk. 1753 förlängdes kyrkan åt öster med en halvrund koravslutning. Vid 1700-talets början försågs kyrkan med invändiga takmålningar utförda av Sven Wernberg. Dessa ersattes 1756 med takmålningar av Ditolf Ross. Kyrkans äldsta inventarie är dopfunten som tillkom vid 1250-talet. Nämnvärt är också två skulpturer som föreställer apostlarna Petrus och Paulus, som tillhört en gammal altaruppsats.

1985 invigdes ett nyuppfört altare, där den medeltida altarskivan av sten med relikgömma inmurats ovanpå det nya altaret. Triumfkrucifixet bakom altaret framställer Kristus Segraren, den himmelske Konungen. Motivet till den är hämtat från Uppenbarelseboken 1:13,17 och är utfört av konstnären Eva Spångberg, 1985.

Älvsåkers kyrka Foto: Mikael Hansen