Älvsåkers kyrkogård i sommarprakt

Kyrkogård

Vi som sköter kyrkogårdarna i Tölö och Älvsåker vill skapa en rofylld och respektfull plats för dig. Här hittar du information om kyrkogårdarna, råd inför begravning och uppgifter om gravalternativ och gravskötsel.

Kontakta kyrkogården

Personalen på vår expedition svarar gärna på dina frågor. Här hittar du öppettider och kontaktuppgifter.

Våra kyrkogårdar

I vårt pastorat finns två kyrkogårdar, en i Tölö och en i Älvsåker, var och en med sin speciella karaktär. Ett vilorum för de bortgångna och en tillgång för anhöriga.

Vandra längs Pärlstigen

En möjlighet att stanna upp och reflektera kring livet. Läs mer om Pärlstigen.

En stenduva på en mossig gravsten.

Viktigt om gravstenstvätt!

Vi har blivit uppmärksammade på att flera gravrättsinnehavare just nu får ett erbjudande/faktura via brev från ett externt företag som erbjuder gravstenstvätt. Detta erbjudande/faktura kommer INTE från Tölö-Älvsåker pastorat. Gravstenstvätt beställer gravrättsinnehavare på egen hand och det kan erbjudas av oss eller av externt företag mot ersättning.

Ett vilorum för de bortgångna och en tillgång för anhöriga.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har hand om begravningsverksamhet och begravningsplatser för alla svenskar, även de som inte tillhör kyrkan. Att vi sköter det uppdraget på rätt sätt granskas av oberoende begravningsombud. Läs mer.

Gravrätt och olika slags gravar

Det finns olika typer av gravar och olika alternativ för gravsättning.

Gravskötsel - service och tjänster

Behöver du hjälp att sköta en grav? Vi hjälper gärna till.

Gravrättsinnehavare sökes

Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser i Tölö och Älvsåker.

Nedlagda gravstenar

På våra kyrkogårdar kan det finnas gravstenar som, av säkerhetsskäl, är nedlagda. Här finns information om bestämmelser och regler för gravstenar.

Begravning - ett sista farväl

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt vid livets slut. Den kan också vara en källa till kraft för de anhöriga.