Meny

Hör av dig

Vill du boka dop, vigsel, begravning eller göra en lokalbokning? Har du frågor om våra aktiviteter? Söker du någon särskild?

Bokning eller frågor om dop, vigsel och begravning, lokalbokning samt anmälning av in- och utträden till Svenska kyrkan hjälper vår expedition till med. Pastorsexpeditionen i Tölö-Älvsåker pastorat finns placerad alldeles intill Tölö kyrka. Har du andra frågor kan du vända dig till vilken medarbetare du vill.

Kontakta Tölö-Älvsåker pastorat

Pastorsexpeditionen
Telefon: 0300-43 40 00
E-post: tolo.pastorat@svenskakyrkan.se
Öppettider: Mån-fre 9-12.
Besöksadress: Smidesvägen 34, 434 40 Kungsbacka

Tölö kyrka: Smidesvägen 34, 434 40 Kungsbacka
Varlakyrkan: Bäckmans Gård 66, 434 35 Kungsbacka
Älvsåkers kyrka: Kyrkobolsvägen 7, 434 96 Kungsbacka

Bankgiro: 342-5956
Swish: 123 080 01 44. Swishmottagare är Tölö-Älvsåker pastorat. OBS! Skriv vad betalningen avser.

Präster

Erik Berglund

Erik Berglund

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Präst, Komminister, Tölö församling

Anders  Ingmår

Anders Ingmår

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Präst, komminister Älvsåkers församling

Per  Jönsson

Per Jönsson

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Präst, kyrkoherde och kontraktsprost

Tuija Nilsson

Tuija Nilsson

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Präst, Komminister, Tölö församling

Diakoner

Ingela Bertilsson

Ingela Bertilsson

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Diakon, Tölö församling

Helena Ledwon

Helena Ledwon

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Diakon, Tölö församling

Eva Montelius

Eva Montelius

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Diakon, Älvsåker

Musiker

Elisabeth  Feldt

Elisabeth Feldt

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

vik organist

Leander  Franke

Leander Franke

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Organist, Föräldraledig

Johan Larsson

Johan Larsson

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Musikpedagog

Eva  Segerlund

Eva Segerlund

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Kantor, Tölö församling

Gunilla  Spjuth

Gunilla Spjuth

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Kantor, Älvsåkers församling

Pedagoger

Lilian Andersson

Lilian Andersson

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Barntimmeledare, Älvsåkers församling

Evelina Grönlund

Evelina Grönlund

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Församlingspedadog

Johannes  Hallberg

Johannes Hallberg

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Församlingspedagog, Älvsåkers församling

Nicklas Hallberg

Nicklas Hallberg

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Barntimmeledare, Älvsåkers församling

Elin Simpson

Elin Simpson

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Församlingspedagog

Kansli

Pia Gustafsson

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Kanslist

Anette Jönsson

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Ekonom

Magnus Stensson

Magnus Stensson

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Kyrkokamrer, Tölö församling

Anett Strandskog

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Kyrkoherdesekreterare

Församlingsvärd

Merit Forslin

Merit Forslin

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Församlingsvärd, Tölö församling

Katarina Pukema

Katarina Pukema

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Församlingsvärd, Tölö församling

Ann  Schau

Ann Schau

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Församlingsvärd, Älvsåkers församling

Vaktmästare

Therese  Ek

Therese Ek

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Vaktmästare

Henrik Holm

Henrik Holm

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Driftsansvarig, kyrkvaktmästare

Malin Lith

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Vaktmästare

Ann-Charlotte Olsson

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Kyrkvaktmästare, Älvsåkers församling

Lise-Lotte Sporrsäter

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Vaktmästare