Präst Tuija Nilsson och diakon Ingela bertilsson står vid altarbordet och förbereder nattvard.

En återkommande mötesplats

Gudstjänsten är församlingens möte med Gud. I bibeltexter, förkunnelse och nattvardens bröd och vin kommer Gud oss till mötes. I bön, lovsång och tillbedjan ger vi vårt gensvar. Musiken har en självklar plats i kyrkans gudstjänstliv eftersom den hjälper oss att ta emot Guds goda gåvor, och uttrycka våra egna känslor.

Vill du sjunga i kör?

Notblad i pärm

Sjung i kör!

Gospel eller kammarkör? Vad passar dig? I Kungsbacka-området finns många olika köralternativ.

En pojke med vit skjorta står med notblad i famnen. Personer i svart kostym står runt om.

Kungsbacka gosskör

Är du en kille på 6-15 år som älskar att sjunga? Vill du utvecklas i en duktig och målmedveten grupp? Välkommen att söka till Kungsbacka Gosskör. Startar v36.

Barnkör från 7 år, i Älvsåker

NYTT! Sång är glädje och gemenskap. Kom och lär dig mer om din röst och musikens grunder tillsammans med andra barn i höst - sjung i den nya barnkören! Startar v36.

Kalendersida med ett hjärta i bläck

Kalender

I kalendern ser du allt som händer i Tölö-Älvsåker pastorat den närmaste tiden.

Bild på koret i Tölö kyrka

Besök våra kyrkor

En kyrka är ingen vanlig samlingslokal. Kyrkorummet bär minnen av generationers glädje, sorg och förtröstan. I Tölö-Älvsåker pastorat har vi tre kyrkor från olika tidsepoker: Tölö kyrka från 1800-talet, medeltidskyrkan i Älvsåker och Varlakyrkan från 1990-talet.

Hör av dig

Vill du boka dop, vigsel, begravning eller göra en lokalbokning? Har du frågor om våra aktiviteter? Söker du någon särskild?