Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

En återkommande mötesplats

Gudstjänsten är församlingens möte med Gud. I bibeltexter, förkunnelse och nattvardens bröd och vin kommer Gud oss till mötes. I bön, lovsång och tillbedjan ger vi vårt gensvar. Musiken har en självklar plats i kyrkans gudstjänstliv eftersom den hjälper oss att ta emot Guds goda gåvor, och uttrycka våra egna känslor.