Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gravskötsel - service och tjänster

Behöver du hjälp att sköta en grav? Vi hjälper gärna till.

Minneslunden, askgravlunden och allmänna ytor på kyrkogårdarna sköts av kyrkogårdsförvaltningen, men skötsel av enskilda gravplatser är gravrättsinnehavarens ansvar. Behöver du hjälp med skötsel av en grav? Vi hjälper gärna till. Gravskötsel får tecknas för ett år i taget, så kallat löpande avtal.

Prislista Gravskötsel av enskilda gravplatser 2022

Gravskötseln består av: vår- och sommarplantering, granris på hösten, krans till vintern, vattning, rensning, borrttag av gamla och vissna blommor, byte av jord. För nya åtaganden ingår planteringslåda.

• Gravplats med gravrabatt i sammanhängande gräsmatta, högst en meter: 1 430 kr/år, max 1 år.
• 1-gravplats med inramad gräs- eller grusyta: 1 640 kr/år, max 1 år.
• 2-platsgrav med inramad gräs- eller grusyta: 2 560 kr/år, max 1 år.
• Större gravplatser med inramad gräs- eller grusyta: 295 kr/kvm och år, max 1 år.

Om du inte vill ha vinterkrans reduceras din avgift med 205 kr.
Om din gravplats inte har blomrabatt reduceras priset med 40 % (gäller ej gravplats med gravrabatt i sammanhängande gräsmatta).

Gravskötselavtal får tecknas för ett år, s k löpande avtal.

För arbeten utförda på gravrättsinnehavares uppdrag debiteras en timkostnad på 415 kr vartill kostnader för material tillkommer.

Administrativ avgift i samband med förlängning av gravrätt: 535 kr/ggn.

Kontakt kyrkogården

Välkommen att kontakta vår pastorsexpedition med frågor som rör begravning och kyrkogård.

Öppettider: Mån-fre 9-12

Telefon: 0300-43 40 00

E-post: tolo.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Smidesvägen 34, 434 40 Kungsbacka