Meny

Gravskötsel - service och tjänster

Behöver du hjälp att sköta en grav? Vi hjälper gärna till.

Minneslunden, askgravlunden och allmänna ytor på kyrkogårdarna sköts av kyrkogårdsförvaltningen, men skötsel av enskilda gravplatser är gravrättsinnehavarens ansvar. Behöver du hjälp med skötsel av en grav? Vi hjälper gärna till. Gravskötsel får tecknas för ett år i taget, så kallat löpande avtal.

Prislista Gravskötsel av enskilda gravplatser 2020

Gravskötseln består av: Vår- och sommarplantering, granris på hösten, krans till vintern, vattning, rensning, borrttag av gamla och vissna blommor, byte av jord. För nya åtaganden ingår plateringslåda.

• Gravplats med gravrabatt i sammanhängande gräsmatta, högst en meter: 1 400 kr/år, max 1 år.
• 1-gravplats med inramad gräs- eller grusyta: 1 600 kr/år, max 1 år.
• 2-platsgrav med inramad gräs- eller grusyta: 2 500 kr/år, max 1 år.
• Större gravplatser med inramad gräs- eller grusyta: 285 kr/kvm och år, max 1 år.

Om du inte vill ha vinterkrans reduceras din avgift med 200 kr.
Om din gravplats inte har blomrabatt reduceras priset med 40 % (gäller ej gravplats med gravrabatt i sammanhängande gräsmatta).

Gravskötselavtal får tecknas för ett år, s k löpande avtal.

För arbeten utförda på gravrättsinnehavares uppdrag debiteras en timkostnad på 400 kr vartill kostnader för material tillkommer.

Administrativ avgift i samband med förlängning av gravrätt: 520 kr/ggn.

Kontakt kyrkogården

Välkommen att kontakta vår pastorsexpedition med frågor som rör begravning och kyrkogård.

Öppettider: Mån-fre 9-12

Telefon: 0300-43 40 00

E-post: tolo.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Smidesvägen 34, 434 40 Kungsbacka