Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravskötsel - service och tjänster

Behöver du hjälp att sköta en grav? Vi hjälper gärna till.

Minneslunden, askgravlunden och allmänna ytor på kyrkogårdarna sköts av kyrkogårdsförvaltningen, men skötsel av enskilda gravplatser är gravrättsinnehavarens ansvar. Behöver du hjälp med skötsel av en grav? Vi hjälper gärna till. Gravskötsel får tecknas för ett år i taget, så kallat löpande avtal.

Prislista Gravskötsel av enskilda gravplatser 2019

Gravskötseln består av: Vår- och sommarplantering, granris på hösten, krans till vintern, vattning, rensning, borrttag av gamla och vissna blommor, byte av jord. För nya åtaganden ingår plateringslåda.

• Gravplats med gravrabatt i sammanhängande gräsmatta, högst en meter: 1 350 kr/år, max 1 år.
• 1-gravplats med inramad gräs- eller grusyta: 1 550 kr/år, max 1 år.
• 2-platsgrav med inramad gräs- eller grusyta: 2 450 kr/år, max 1 år.
• Större gravplatser med inramad gräs- eller grusyta: 280 kr/kvm och år.

Om du inte vill ha vinterkrans reduceras din avgift med 200 kr.
Om din gravplats inte har blomrabatt reduceras priset med 40 procent (gäller ej gravplats med gravrabatt i sammanhängande gräsmatta).

För arbeten utförda på gravrättsinnehavares uppdrag debiteras en timkostnad på 390 kr vartill kostnader för material tillkommer.

Kontakt kyrkogården

Välkommen att kontakta vår pastorsexpedition med frågor som rör begravning och kyrkogård.

Öppettider: Mån-fre 9-12 utom onsdag 10-12

Telefon: 0300-43 40 00

E-post: tolo.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Smidesvägen 34, 434 40 Kungsbacka