Foto: Eva Bergengren

Gravrättsinnehavare sökes

Vi söker gravrättsinnehvare till gravplatser i Tölö och Älvsåker.

Som huvudman för begravningsverksamheten är vi skyldiga att föra register över gravrättsinnehavare. Registret ska innehålla namn, personnummer och adress på den eller de som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till.

Vi har noggrant sökt kontakter och anhöriga till de gravar där vi saknar innehavare. Tänk på att gravar före 1991 ibland saknar gravrättsinnehavare. De gravplatser där det fortfarande saknas gravrättsinnehavare är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Får vi inte kontakt med anhöriga finns det risk att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till oss.

Du som vill veta om det här berör dig eller om du är antecknad som gravrättsinnehavare kan kontakta vår expedition, genom Anett Jönsson tel 0300-43 40 02.

Kontakt kyrkogården

Välkommen att kontakta vår pastorsexpedition med frågor som rör begravning och kyrkogård.

Öppettider: Mån-fre 9-12

Telefon: 0300-43 40 00

E-post: tolo.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Smidesvägen 34, 434 40 Kungsbacka