Foto: Alex&Martin

Dopet – del i en större gemenskap

Funderar du på att låta döpa ditt barn eller dig själv? Dopet är en fest. Vi gläds när en människa blir del av församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj.

Om du vill boka dop, eller har frågor om dop vänder du dig till vår dopansvariga präst Tuija Nilsson på tel 0766-23 40 31. Vi erbjuder doptider i de flesta söndagsgudstjänster, eller direkt efteråt, i Tölö kyrka, Varlakyrkan och Älvsåkers kyrka. Vi kan även erbjuda doptider ett par lördagar varje månad. Vid våra dopgudstjänster bokar vi in högst två barn samtidigt. Vi har lokaler som kan lånas eller hyras för dopkaffe och behöver du en dopklänning kan du låna av oss.

Förberedelse inför dopet

Inför varje dop bjuder vi in till dopgenomgång. Det är en förberedelse inför dopet där ni tillsammans med dopprästen går igenom vad dopet betyder och hur dopet går till. Ni bestämmer också tillsammans vilka psalmer ni ska ha vid dopet. Här finns några förslag som ni kan lyssna på redan nu https://www.svenskakyrkan.se/ dopsajten/tips-pa-psalmer

Genom dopet blir man en del av Svenska kyrkan och ingår därmed i en gemenskap med Kristus och församlingen. Genomgången är en viktig förberedelse för dopet. Därför vill vi att båda föräldrarna är med. Ni får en inbjudan till dopgenomgången av er doppräst eller vår pastorsexpedition.

Vad innebär det att vara fadder?

Många vill ha faddrar vid dopet. En fadders uppgift är att vara förebild och förebedjare för den döpte och att hålla dopdagen aktuell. För att få vara fadder i Svenska kyrkan ska man vara döpt och villig att dela ansvaret för barnets kristna fostran.  

Bild på koret i Tölö kyrka

Besök våra kyrkor

En kyrka är ingen vanlig samlingslokal. Kyrkorummet bär minnen av generationers glädje, sorg och förtröstan. I Tölö-Älvsåker pastorat har vi tre kyrkor från olika tidsepoker: Tölö kyrka från 1800-talet, medeltidskyrkan i Älvsåker och Varlakyrkan från 1990-talet.

Hör av dig

Vill du boka dop, vigsel, begravning eller göra en lokalbokning? Har du frågor om våra aktiviteter? Söker du någon särskild?

Livets högtider

  • Dopet, då vi välkomnar en ny människa i Guds familj och kyrkans gemenskap.

  • Konfirmationen, då vi gläds över de ungdomar som vill bekräfta sitt dop.

  • Vigseln, då två människor inför Gud uttrycker sin kärlek och vilja att leva tillsammans.

  • Begravningen, då vi tar ett värdigt farväl av den människa som gått bort och överlämnar den åt Gud.