Två skrattande barn springer efter varandra 
genom församlingshemmet.

Alt: Två skrattande barn leker kull inomhus.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Du är viktig – kom och var med!

Vill du sjunga i kör, hitta en barngrupp för ditt barn, samtala om tro eller vara med i någon annan grupp? Vi har mötesplatser för alla åldrar, där vi utvecklas tillsammans och får möjlighet att lära känna Gud.

Präst Tuija Nilsson och diakon Ingela bertilsson står vid altarbordet och förbereder nattvard.

Gudstjänst och musik

Gudstjänsten är församlingens möte med Gud. I bibeltexter, förkunnelse och nattvardens bröd och vin kommer Gud oss till mötes. I bön, lovsång och tillbedjan ger vi vårt gensvar. Musiken har en självklar plats i kyrkans gudstjänstliv eftersom den hjälper oss att ta emot Guds goda gåvor, och uttrycka våra egna känslor.

Ett barn gapskrattar i sin mammas knä.

Barn och familj

Vi vill att kyrkan ska vara en mötesplats för barn i alla åldrar och ett ställe där föräldrar och andra vuxna kan träffas och dela erfarenheter. Läs mer om våra olika verksamheter för barn och familj.

Två vänner som deltar i aktivitet som glädjer och engagerar dem.

Unga

Våra ungdomar är vår framtid. Vi vill att kyrkan ska vara en plats där det finns kompisar att hänga med och vuxna som bryr sig.

Vuxna

Många av oss har ett stressigt liv. Andras vardag är ensamhet och tristess. Vi vill att kyrkan ska vara en plats för både vila och aktivitet, gemenskap och avskildhet.

Hör av dig

Vill du boka dop, vigsel, begravning eller göra en lokalbokning? Har du frågor om våra aktiviteter? Söker du någon särskild?