Foto: Magnus Aronson /Ikon

Samtal om frågor som söker svar

Har du frågor och tankar kring livet och tron? Vill du dela dina tankar och erfarenheter med andra under ledning av en präst eller diakon?

I en samtalsgrupp finns tid och tillfälle att dryfta livsnära frågor och frågor om kristen tro. Alla har något att bidra med. Dina frågor och erfarenheter är viktiga och samtalen öppna för alla.

Andlig läsning – lectio divina

Vi läser en bibeltext tillsammans och tillämpar en gammal traditionell bibelläsning, Lectio divina. Vad kan texten säga mig idag? Den som vill kan börja med veckomässa 18.30.
Varannan onsdag i Älvsåkers församlingshem (jämn vecka)

Söndagssamtal i tölö

Samtal utifrån söndagens gudstjänst - dess bibeltexter, böner och predikan. 

"Lectio Divina" - andlig vägledning

Vi fikar och läser en bibeltext tillsammmans - vad kan den säga mig idag? Onsdagar, jämna veckor, kl 19.15 (börja med veckomässa kl 18.30 om du vill). SOMMARUPPEHÅLL!