Foto: Mikael Hansen

Begravning - ett sista farväl

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt vid livets slut. Den kan också vara en källa till kraft för de anhöriga.

I begravningsgudstjänsten får vi minnas och tacka för vad en människa gett oss. Gudstjänstens djupaste ärende är att överlämna den som är död i Guds händer.

När ett dödsfall har inträffat är det mycket som händer och som ska ordnas. Det vanligaste är att anlita en begravningsbyrå, som brukar svara för alla kontakter med församlingen och ombesörja praktiska arrangemang. Som anhörig kan du också själv ta kontakt med pastorsexpeditionen för att boka präst och begravningsgudstjänst.

Onsdag, torsdag och fredag har vi fasta tider för begravningar. Om du önskar begravning en annan dag är det också möjligt. Vill du titta på gravplats, så kontakta pastorsexpeditionen och boka en tid med kyrkvaktmästaren.

 

Själaringning
I Tölö och Älvsåker församlingar har vi själaringning så snart som möjligt efter ett dödsfall. Du är välkommen till kyrkan för en stunds stillhet och eftertanke medan klockorna ringer. I Tölö har vi själaringning på måndagar kl 10.30 och i Älvsåker får du reda på när själaringningen äger rum i samband med att dödsfallet anmäls till församlingen.

Tacksägelse
Söndagen närmast efter dödsfallet läses den dödes namn upp i högmässans förbön i församlingskyrkan. I samband med det tänds ett ljus, och en kort tacksägelseringning görs i klockorna.

Bårtäcke finns att låna
Kontakta pastorsexpeditionen för mer information.

Livets högtider

  • Dopet, då vi välkomnar en ny människa i Guds familj och kyrkans gemenskap.

  • Konfirmationen, då vi gläds över de ungdomar som vill bekräfta sitt dop.

  • Vigseln, då två människor inför Gud uttrycker sin kärlek och vilja att leva tillsammans.

  • Begravningen, då vi tar ett värdigt farväl av den människa som gått bort och överlämnar den åt Gud.

    Begravningsombud

    Svenska kyrkan har hand om begravningsverksamhet och begravningsplatser för alla svenskar, även de som inte tillhör kyrkan. Att vi sköter det uppdraget på rätt sätt granskas av oberoende begravningsombud. Läs mer.