Julkör i Älvsåker kyrka

Älvsåkers kyrkokör

Blandad kör som medverkar i Älvsåkers kyrka, mestadels vid gudstjänster. Torsdagar kl 19-20.30, Älvsåkers församlingshem