Välkommen till terminsavslutning för barnverksamheten i Linderöd.