Tillgängligheten till våra kyrkor

Vill du besöka våra kyrkor annan än tid än då vi firar gudstjänst? Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med oss.

Våra kyrkor är öppna vid gudstjänter och förrättningar.

Västra Vrams kyrka är öppen vardagar mellan kl. 09.00 - 15.00.
När kyrkan är stängd hänvisar vi vid behov av toalett till personalbyggnaden på kyrkogården.

Kyrkvaktmästare Dan Olsson nås på: 044-31 14 08.

Östra Vrams kyrka, Linderöds kyrka och Äsphults kyrka är öppna i samband med gudstjänster och förrättningar.
Övriga tider bokar man med kyrkvaktmästaren enligt nedan:

Östra Vram: 
Kyrkvaktmästare Dan Olsson nås på: 044-31 14 08.

Linderöd:
Kyrkvaktmästare Dan Olsson nås på: 044-31 14 08.

Äsphult:
Kyrkvaktmästare Dan Olsson nås på: 044-31 14 08.