Välkommen till terminsavslutning för barnverksamheten i Västra Vram