Foto: Matilda Rask Olsson

Tacksägelsedagen

Sopplunch och skördelotteri

Inför Tacksägelsedagen dekorerar kyrkliga onsdagsgruppen tillsammans med fler idella från församlingen Västra Vrams kyrka inför gudstjänsten. 
Efter gudstjänsten bjuder de sedan in till församlingshemmet för sopplunch och skördelotteri. Allt som man kan tänka sig från årets skörd finns att vinna i lotteriet.

Foto: Matilda Rask Olsson
Foto: Kerstin Andersson
Foto: Kerstin Andersson