Påskdagen Festmässa 31/3

11.00 Västra Vrams kyrka. C. Rosman Nissen och H. Sköldin Martin Tengblad trumpet medverkar samt kyrkokörerna.

När en grupp kvinnor kommer till Jesus grav är stenen bortrullad och hans kropp är inte där. Jesus har uppstått från döden.