Körer i Tollarps församling

Kyrkokören i Västra och Östra Vram

- ett härligt gäng som gillar att sjunga! Vårterminen 2024 startar den 23 januari kl.18.30.