Värmen i våra lokaler

Vi sänker värmen i våra kyrkor och församlingshem för att bidra till att minska energianvändningen i samhället, så tänk på att du nog behöver ha kvar ytterkläderna  eller ha med en extra tröja.

Det håller 18 grader i Toarp, Rångedala, Målsryd, Dannike, Ljushults och Äspereds kyrkor. 
Gånghester har en grad högre, då det också är ett församlingshem.  

Alla församlingshem är satta till 19 grader.