Torsdagsvila

En timmes stillhet med tystnad, avspänning, musik och ord på vägen.

TORSDAGSVILA i Dannike församlingshem
Jämna veckor  torsdagar kl. 18.00–19.00 (ej skärtorsdag 6 april)

Fr.o.m 15 juni  - 24 augusti träffas vi utomhus vid Dannike hembygdsgård

Torsdagsvila med te och samtal:
9 februari, 4 maj

Torsdagsvila i fastetid:
23 februari, 9 mars, 23 mars