Foto: Caroline Nordblad

Toarps kyrka


Kyrkan rymmer 365 personer.
Toarps kyrka är en gustaviansk salkyrka från 1783. Arkitekt: Sven Westman.
Toarps kyrka är uppförd på exakt samma plats där socknens första kyrka byggdes i tidig medeltid. Denna kyrka utökades 1722. Den nuvarande kyrkan, i Gustaviansk stil, invigdes år 1783. Den nuvarande altartavlan fick kyrkan 1862. Det är en oljemålning föreställande "Kristus på korset". Konstnären heter Birger Lignell och var från Svenljunga.
Dopfunten tordes redan ha funnits i den äldsta kyrkan. Den är huggen av mäster Andreas och tillhör gruppen med enbart ornament. När den nuvarande kyrkan kyrkan hade uppförts, blev dopfunten liggande på kyrkogårdens vallmur i över 100 år. Dess nedre del återfanns 1942 i en mosse väster om kyrkan. Predikstolen bär årtalet 1651 och har troligen tillhört den äldre kyrkan. På dess speglar kan man läsa IHS samt namnen Reinholt Rabe och Carin Peders Doter. Den första orgeln fick kyrkan 1856, bekostad av köpman Hans Nelson, Borås. Orgeln hade 10 stämmor. År 1924-1925 kunde orgeln utökas till 20 stämmor tack vare en gåva av Toarpssönerna Herman Janson och Paul U Bergström. Den 1976 ombyggda orgeln har 19 stämmor.

Målningarna i taket och på simsarna är utförda av och under ledning av konstnären John Hedaeus, Borås. Bilden ovanför altartavlan föreställer "Kristus som Konung", flankerad av "Uppståndelsen" och "Himmelsfärden". Väggplåtarna av mässing med ljushållare, 29 stycken, är skänkta av Paul U Bergström, Stockholm. Väggplåtarna av mässing med elektrisk belysning, 2 st, är skänkta av Britt-Marie och Göran Sundblad. Tavlan på södra långskeppsväggen är snidad i trä. Den föreställer "Jesu uppståndelse". Såväl konstnär som ålder är okänd. Tavlan på motsatta väggen föreställer "Jesu födelse". Den är målad och skänkt av Bill Flodin, Målsryd.

I kyrkans torn finns två klockor som heter Karin och Kerstin. Den lilla klockan är från 1200-talet och väger 280 kg. Den är av fingerborgstyp, hög klang men saknar inskription. Den större klockan är också mycket gammal, hur gammal vet man inte. Den sprack 1814 vid en mobiliseringsringning. Det hände när Karl XIV Johan var kung och samlade i hop en armé och gav sig i väg till kontinenten för att hjälpa Tyskland och England att kriga mot Napoleon Bonaparte. Klockan blev omgjuten år 1915 och väger 450 kg.
Den ringer släktled efter släktled ut över toarpsbygden med de manande orden enligt inskriptionen: "Kommen, Låtom oss tillbedja och nedfalla. Låtom oss knäböja inför Herren, vår skapare." Ps.95:6