Foto: John Fahlnaes

Rångedala kyrka

Kyrkan rymmer 325 personer.
Rångedala kyrka är en salkyrka i empirestil från 1848. Arkitekt: Petter Pettersson.
År 1846 började den nya kyrkan byggas och 1848 togs den i bruk. (Då var den inte målad vare sig ut- eller invändigt och altarprydnader och orgel inte på plats). Vid senare renovering, 1980-1981, målades kyrkans interiör med sin ursprungliga rosa färgnyans med fönstersmygar i vitt. Vid renoveringen försågs kyrkan med de nuvarande rummen för andakt, väntrum, förvaringsutrymmen etc. Altartavlan föreställer Kristi förklaring. Till vänster om Kristus står Moses med lagens tavlor och till höger knäböjer Petrus, Jakob och Johannes. Altartavlan är skänkt av handlare J.A. Pettersson, Göteborg, född i Finnekumla by i Rångedala.
Predikstolen har i fälten symbolerna för dopet, lagen, lidandet och försoningen. Predikstolen är tillverkad av Lars Hansson i byn Holmen i Rångedala. Dopfunten är av sten och tillhör den grupp som benämns "Finnekumlagruppen" och bör ha tillkommit under slutet av 1100-talet. Dopfunten torde haft sin plats i gamla kyrkan. När den revs blev dopfunten utflyttad för att bli prydnader på portstolparna. Omkring 1906 flyttades dopfunten in i den nuvarande kyrkan.

Målningarna på läktarbröstet föreställer Kristus och de tolv apostlarna, samt de fyra evangelisterna med varsin symbol. (Till denna serie tavlor hör också den av Paulus som placerats över dörren till sakristian). Dessa tavlor har också prytt den gamla kyrkan och förvarades 1847-1933 o kommunsalen i den gamla skolan som före branden 1940 låg intill kyrkan. 1933 sattes tavlorna upp på läktarbröstet.

Kyrkorgeln är byggd av Tostareds kyrkorgelfabrik 1970 och har 17 stämmor. Kororgeln har sex stämmor och togs i bruk i samband med med invigningen av kyrkan efter renoveringen 1981. Den är byggd av Robert Gustavssons Orgelbyggeri i Härnösand.
Dopängeln över dopfunten är skulpterad i trä och är ett arv från den gamla kyrkan. I kyrkan finns två klockor, en storklocka och en lillklocka. Båda är mycket gamla.