Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Personal - kontaktuppgifter

Växeln har följande öppettider

Måndag, tisdag, onsdag och fredag klockan 9.30–14.30
Torsdag klockan 9.30-11.30
Lunchstängt klockan 12.00–13.00

Post- och besöksadress: 
Toarp Prästgården 1, 516 90 Dalsjöfors
 
Fakturaadress
Toarps församling
Fack 77801983
Box 15018
750 15 UPPSALA

........................................................... 

Kanslipersonal

 
Växeln – expeditionen
Telefon: 033-16 96 00, se expeditionens öppettider ovan
E-post: toarp.forsamling@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent
Monica Anderson
Telefon: 033-16 96 00
E-post: Monica Anderson

Administrativ chef
(Pensionerad, men med fortsatt arbete i fastighets- och kyrkogårdsutskottet fram till 2019-12-31)
Hans-Erik Karlsson
Telefon: 0703-25 67 88
E-post: hans-erik.karlsson@svenskakyrkan.se

Ekonomiassistent
Christina Johansson
Telefon: 033-16 96 07
E-post: christina.johansson@svenskakyrkan.se

Kommunikatör
Emma Johansson
Telefon: 033-16 96 09
E-post: Emma Johansson

...........................................................

Präster och diakoner

 
Kyrkoherde
Fredric Svensäter
Telefon: 033-16 96 04
E-post: Fredric Svensäter

Präst
Carina Tretow,
Telefon: 033-16 96 05
E-post: Carina Tretow

Präst
Magnus Larsson
Telefon: 033-16 96 02
E-post: Magnus Larsson

Präst
Monica Johansson
Telefon: 033-16 96 01
E-post: monica.johansson2@svenskakyrkan.se

Diakon
Elisabeth Krantz
Telefon: 033-16 96 03
E-post: Elisabeth Krantz

Diakon
Mariana Viåsen
Telefon: 033-16 96 24
E-post: Mariana Viåsen

...........................................................

Musiker

 
Toarp/Dalsjöfors
Susanna Jonstoij
Telefon: 033-16 96 22
E-post: Susanna Jonstoij

Gospelkören re:Joy, Dalsjöfors
Maggan Plumppu
Telefon: 033-16 96 14
E-post: maggan.plumppu@svenskakyrkan.se

Gånghester och Målsryd
Maggan Plumppu
Telefon: 0706-89 08 05, 033-16 96 14
E-post: Maggan Plumppu

Rångedala
Bengt Särndal
Telefon: 033-16 96 00

Äspered
Elisabeth Öhrn
Telefon: 033-16 96 23
E-post: Elisabeth Öhrn

Hanna Åberg
Telefon: 033-16 96 19
E-post: hanna.aberg@svenskakyrkan.se

...........................................................

Barn- och ungdomsledare

  
Barn- och ungdomspedagog
Anna Lenjesson
Telefon: 033-16 96 13
E-post: Anna Lenjesson

Barn- och ungdomsledare
Klara Thorstenson
Telefon: 033-16 96 25
E-post: Klara Thorstenson

Barn- och ungdomsledare
Wilma Thorstenson
Telefon: 033-16 96 00

Barn- och ungdomsledare
Anita Persson
E-post: anita.persson@svenskakyrkan.se

...........................................................

Vaktmästare och värdinnor

  
Församlingshemsvärdinna, Rångedala och Gånghester

Cecilia Johansson
Telefon: 033-16 96 16
E-post: Cecilia Johansson
 
 Församlingshemsvärdinna, Toarp, Dalsjöfors
Cecilia Johansson
Telefon: 033-16 96 16
E-post: Cecilia Johansson

Lena Nyman Fajers
Telefon: 033-16 96 15  
E-post: Lena Nyman Fajers
 
Vaktmästeriet
Expedition: 033-16 96 17
E-post: toarp.vaktmastarna@svenskakyrkan.se

Gunnar Alstéus - Kyrkogårdsförman. Kontaktperson för Toarps kyrka, Mikaelskapellet och kyrkogårdarna.
Telefon: 033-16 96 17 eller 0706-89 86 81

Camilla Alstéus - Kontaktperson för Rångedala kyrka och kyrkogård samt Toarps kyrka och kyrkogård
Telefon: 033-16 96 12

Hans Lennartsson - Fastighetsskötsel
Telefon: 033-16 96 28

Sofia Wodstrup - Kontaktperson för Äspereds kyrka och kyrkogård
Telefon: 033- 27 10 35

Thomas Johansson - Maskinansvarig, snöjour
Telefon: 033-27 10 31
 
 Cecilia Johansson - Kontaktperson för Gånghester kyrka och församlingshem och Rångedala församlingshem
Telefon: 033-16 96 16

Caroline Nordblad - Kontaktperson för Målsryds kyrka, gravstenskontroller, gravrätter och servicetjänster
Telefon: 033-16 96 29