Foto: pixabay.com

Personal - kontaktuppgifter

Växeln har följande öppettider

Måndag, tisdag, onsdag och fredag klockan 9.30–14.30
Torsdag klockan 9.30-11.30
Lunchstängt klockan 12.00–13.00

Post- och besöksadress: 
Toarp Prästgården 1, 516 90 Dalsjöfors
 
Fakturaadress
Toarps församling
Fack 77801983
Box 15018
750 15 UPPSALA

........................................................... 

Kanslipersonal

 
Växeln – expeditionen
Telefon: 033-16 96 00, se expeditionens öppettider ovan
E-post: toarp.forsamling@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent
Monica Anderson
Telefon: 033-16 96 00
E-post: Monica Anderson

Ekonomiassistent
Christina Johansson
Telefon: 033-16 96 07
E-post: Christina Johansson

Kommunikatör
Caroline Nordblad
Telefon: 033-16 96 29
E-post: Caroline Nordblad

...........................................................

Präster och diakoner

 
Kyrkoherde
Fredric Svensäter
Telefon: 033-16 96 04
E-post: Fredric Svensäter

Präst
Carina Tretow
Telefon: 033-16 96 05
E-post: Carina Tretow

Präst
Magnus Larsson
Telefon: 033-16 96 02
E-post: Magnus Larsson

Präst
Monica Johansson
Telefon: 033-16 96 01
E-post: Monica Johansson

Diakon
Anna Bäckström
Telefon: 033-16 96 03
E-post: Anna Bäckström

...........................................................

Musiker

 
Toarp/Dalsjöfors
Susanna Jonstoij
Telefon: 033-16 96 22
E-post: Susanna Jonstoij

Gospelkören re:Joy, Dalsjöfors
Maggan Plumppu
Telefon: 033-16 96 14
E-post: Maggan Plumppu

Gånghester och Målsryd
Maggan Plumppu
Telefon: 0706-89 08 05, 033-16 96 14
E-post: Maggan Plumppu

Rångedala
Kyrkokören: Hanna Åberg
Telefon: 033-16 96 19
E-post: Hanna Åberg

Lovsångskören (vilande): Maggan Plumppu
Telefon: 0706-89 08 05, 033-16 96 14
E-post: Maggan Plumppu

Äspered
Hanna Åberg
Telefon: 033-16 96 19
E-post: Hanna Åberg

Församlingsövergripande
Elisabeth Öhrn
Telefon: 033-16 96 23
E-post: Elisabeth Öhrn

...........................................................

Barn- och ungdomsledare

  
Barn- och ungdomspedagog
Anna Lenjesson
Telefon: 033-16 96 13
E-post: Anna Lenjesson

Barn- och ungdomsledare
Klara Thorstenson
Telefon: 033-16 96 25
E-post: Klara Thorstenson

Barn- och ungdomsledare
Lukas Fredriksson
Telefon: 033-16 96 09
E-post: Lukas Fredriksson

Barn- och ungdomsledare
Anita Persson
E-post: Anita Persson

...........................................................

Vaktmästare och värdinnor

  
Församlingshemsvärdinna, Rångedala och Gånghester

Cecilia Johansson
Telefon: 033-16 96 16
E-post: Cecilia Johansson
 
 Församlingshemsvärdinna, Toarp, Dalsjöfors
Cecilia Johansson
Telefon: 033-16 96 16
E-post: Cecilia Johansson

Sofia Wodstrup
Telefon: 033-27 10 35

Vaktmästeriet
Expedition: 033-16 96 17
E-post: toarp.vaktmastarna@svenskakyrkan.se

Gunnar Alstéus - Kyrkogårdsförman. Kontaktperson för Toarps kyrka, Mikaelskapellet och kyrkogårdarna.
Telefon: 033-16 96 21 eller 0706-89 86 81

Camilla Alstéus - Kontaktperson för Rångedala kyrka och kyrkogård samt Toarps kyrka och kyrkogård
Telefon: 033-16 96 12

Hans Lennartsson - Fastighetsskötsel
Telefon: 033-16 96 28

Sofia Wodstrup - Kontaktperson för Äspereds kyrka och kyrkogård
Telefon: 033- 27 10 35

Thomas Johansson - Maskinansvarig, snöjour
Telefon: 033-27 10 31
 
 Cecilia Johansson - Kontaktperson för Gånghester kyrka och församlingshem och Rångedala församlingshem
Telefon: 033-16 96 16

Helena Bolander - Kontaktperson för Målsryds kyrka
Telefon: 033-16 96 08

Daniel Palm - Kontaktperson Äspereds kyrka och kyrkogård
Telefon: 033-16 96 18