Orange Day 25 november

Vi fortsätter kämpa för en värld fri från våld mot kvinnor och flickor! Inger Awenlöf-Ehrstedt, diakon berättar.

Den 25 november är det Orange Day, dagen då FN uppmanar människor i hela världen att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor och flickor. Byggnader lyses upp i orange och många väljer att klä sig i något orange för att visa sitt ställningstagande för en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Ofta tänker vi våld som enbart fysiskt men våld kan också vara psykiskt, sexuellt och ekonomiskt. Per Isdal, en norsk psykolog, psykoterapeut och föreläsare som har lång erfarenhet av att arbeta med våld ger följande beskrivning av våld:

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill”. 

Till dig som blir utsatt för våld vill jag säga att det ALDRIG är ditt fel!

Våld mot kvinnor och flickor är ett samhällsproblem och ett folkhälsoproblem!

För mig är Orange Day en viktig dag att uppmärksamma! I mitt arbete som diakon har jag alltför många gånger träffat kvinnor och flickor som varit utsatta för olika sorters våld. Flera av dem har varit tvungna att fly från sina hem och fått bo i olika slags skyddade boenden.

Jag har mött både kvinnor med barn och ensamma kvinnor. Det jag slagits av är ögonen hos de jag mött och den ensamhet som omger dem. Ögon som sett alldeles för mycket, ögon som är rädda och trötta, ögon som ständigt ser över axeln för att scanna av omgivningen efter hotfulla situationer!

Det är svårt att orka ta beslutet att lämna en våldsam relation, tyvärr är det inte alltid kvinnan eller flickan får det stöd och den hjälp som behövs. Ofta blir kvinnan hårt ekonomiskt drabbad och innan systemen som ska ge stöd kommit i gång har jag fått frågor om vi som kyrka kan hjälpa till med bl.a. inköp av underkläder, mat, skor och hygienartiklar.

Det vi som kyrka också har kunnat bidra med är att få bli en ställföreträdande familj och en gemenskap dit kvinnor vågat komma oavsett religiös tro och etnicitet. Det är svårt att tappa sitt sammanhang och att barnen måste ryckas upp från sin vardag.

Det är också mycket svårt att tvingas leva med en hotbild och att ha skyddade personuppgifter. Känslan av utanförskap är stor och det är svårt att få en fungerande vardag.

Ett möte som berört mig starkt är med en kvinna med tre barn som tvingades fly från sitt hem därför att det hade blivit för otryggt. Det var inte första gången barnen hade tvingats bryta upp och börja i nya skolor. Barnen reagerade olika, någon slöt sig och verkade nästan likgiltig, ett annat barn var förtvivlad och bara grät och det tredje barnet reagerade med ilska mot sin mamma.

”Varför måste vi flytta? Jag har min kompis här och jag tycker om min fröken!”

Är du som läser texten utsatt för våld? Eller är du orolig över att någon du känner kanske är utsatt för våld?

 Jag vill uppmuntra dig som är utsatt för våld att våga söka hjälp!

Till dig och oss alla som är oroliga över att människor vi möter kanske är utsatta för våld vill jag uppmuntra att våga fråga! Hur har du det hemma? Är du ok? Visa att du bryr dig och vill hjälpa!

Här kommer kontaktuppgifter till några olika ställen:

Du är också välkommen att kontakta mig, Inger, för samtal!

Låt oss klä oss i orange den 25 november och fortsätta kämpa för en värld fri från våld mot kvinnor och flickor!

Inger Awenlöf-Ehrstedt
Diakon Svenska kyrkan Toarps församling

tel. 033-169606
mobil: 0761-048118
e-post