Foto: Emma Johansson

Målsryds kyrka

Sveriges sista nygotiska kyrka

 
Kyrkan rymmer ca 150 personer.
Målsryds kyrka är en salkyrka från 1915 i nygotisk stil. Arkitekt: Lars Kellman.
Mikaelidagen den 3 oktober 1915 invigdes Målsryds kyrka av biskop Hjalmar Danell. Den var i hög grad ett resultat av Målsrydsbornas offervilja. Av den totala kostnaden på 21500 kronor hade 11300 kronor samlats in hos ortsbefolkningen.
1987 gjordes en omfattande renovering av kyrkan. Kapprum och utrymme för förvaring av kyrkliga textilier ordnades under läktaren. Kyrkan handikappsanpassades. Den ursprungliga målningen i taket och på bänkarnas sidstycken togs fram och kyrkan ger nu ett varmt intryck.
Fram till 1941 pryddes altaret av Thorvaldsens Kristusgestalter, som numera finns i församlingshemmet, Boklunden.
Den nuvarande altartavlan skänktes av direktör Elis Aronsson 1941. Den är målad av professor Olle Hjortzberg och heter "I Galileens olivlundar". Det krucifix som tidigare stod på altaret är flyttat till sakristian, men tas fram varje långfredag.
Dopfunten av trä är från 1915. Den gamla kyrkorgeln har tjänat ut. En ny byggdes av Johannes Künkel, Färjestaden och invigdes den 10 september 1988. Orgeln har 12 stämmor fördelade på manual och pedal. Sedan 1978 finns också ett piano i kyrkan. Pianot är skänkt av Ellen och Johan Jacobsson. Kormattan tillkom 1989 och är vävd på Bränningers vävateljé i Kinna. Den heter "Den glada festen".

Från början fanns det bara en kyrkklocka. Den var gjord av kopparföremål som man samlat in i bygden. Den är gjuten av KG Bergholtz 1915, väger 220 kg och inskriptionen lyder: "I ofredens år 1915 har denna klocka skänkts till Målsryds kyrka af Syföreningar och enskilda kyrkans vänner. KOM FRÄLSTA HJORD, OCH HÖR DET ORD. SOM KAN DITT HJÄRTA NÄRA!" Ps. 327:1
Den större klockan är gjuten hos M&O Ohlsson i Ystad 1924, då kopparpriset sjunkit. Den väger 500 kg och bär inskriptionen:
"Hör, Gud ännu i sin nåd dig bjuder, se, templets portar öppna sig. Kanske härnäst, då klockan ljuder, upplåtes gravens port för dig. Du går ej mer i Herrens hus, ditt rum bereds i jordens grus. Sv.Ps 323:1
Anno Domini MCMXXIV Gån in i Hans portar med tack och Hans gårdar med lof. Ps.100:4 Gjuten av M&O Ohlsson i Ystad."