Foto: Fredric Svensäter

Ljushults kyrka

Ljushults nuvarande kyrka är byggd 1658 sedan en tidigare kyrka brunnit ned. Kyrkan har byggts ut vid ett flertal tillfällen. Altartavlan som visar Jesu korsfästelse och predikstolen är kvar från 1600-talet. 1786 byggdes kyrkans torn och har två klockor. Invändigt har kyrkan vackra målningar. 1826 erhöll den sitt nuvarande utseende. Den förlängdes i koret, fick sakristia och brädfodrades. Korfönster visar Jesu liv och ritades av A Eldh.