Foto: pixabay.com

Kyrkoåret - vad är det

Kyrkans år startar i advent, i väntan på Jesu födelse. Viktigaste helgen är påsken, då Jesus dog och uppstod. Året slutar med domssöndagen då temat är försoning. Alla kyrkoårets högtider har sitt ursprung i Bibeln och är de som styr våra största årsfester i almanackan. De ger året dess rytm med arbete, vila och återhämtning. Kyrkans år skiljer sig från det vanliga kalenderåret. Söndagen är den centrala dagen i veckan, jul och påsk är årets viktigaste perioder och advent är början på ett nytt kyrkoår. Fem färger bygger upp året och ger varje period en symbolisk, kristen betydelse. Kyrkans tidräkning utgår från bibelns texter.

Kyrkoåret har sin "nyårsdag" den 1:a Advent och bygger på avgörande händelser i Jesu liv och avslutas med Domsöndagen. Varje söndag har ett eget tema. Vart tredje år återkommer samma bibeltextläsningar och psalmer, böner, körsånger och predikan anpassas efter kyrkoåret. Tack vare kyrkoåret skiftar helgerna väldigt mycket i karaktär. Kyrkoåret har också olika "liturgiska färger" som kan ses i prästens kläder och kyrkorummets utsmyckning. Varje färg har sin symbolik: vit - glädjens och festens färg; lila - fastans, botens och eftertankens färg; röd - den Heliga Andens, martyrernas och lidandet för trons färg; grön - växandets och mognadens färg; svart - sorgens färg.

Herrens dag

Grunden för kyrkoåret är söndagen, den veckodag som i Bibeln kallas Herrens dag. Det är också den dagen då Jesus återuppstod efter korsfästelsen. Första söndagen i advent inleder det nya året.

Julkretsen

Årets första period kallas Julkretsen. Den startar med de fyra söndagarna i advent och är en föreberedelse och väntan på Jesu födelse. Viktiga helgdagar under denna period är juldagen och trettondagen.

Påskkretsen

Påskkretsen är den andra stora perioden. Den startar med en söndag som kallas Septuagesima – den sjuttionde dagen före påsk. Under påskperioden infaller fastan, den tid som är förberedelsen inför firandet av Jesu uppståndelse på påskdagen. Påsken är kyrkans viktigaste helg.