Foto: Caroline Nordblad

Gånghesters kyrka

Församlingens yngsta kyrka

 
Kyrkan rymmer 150 personer.
Gånghesters kyrka är en salkyrka från 1957. Arkitekt: Nils Sörensen.

Församlingens söndagsskola var från början hemma hos familjerna. Så småningom fick man låna lunchrummet på Sågen i utbyte mot att ledarna städade där på lördagarna. 1951 höll man till i en militärbarack som också fungerade som skola till dess att den riktiga skolan var klar 1952. När skolan var klar fick söndagsskolan låna ett klassrum. Det var också gudstjänst varannan söndag i källaren.
Kyrkliga syföreningen och många andra ansåg att kyrkan behövde egna lokaler för gudstjänster och vardagsarbete. Så på 1940-talet började man att samla ihop pengar. Man fick köpa en tomt där Etons gamla fabrik nu ligger, men man var inte nöjd med den tomten utan bytte den mot en tomt som Axel Pettersson ägde. Där ligger kyrkan idag.
Man byggde kyrkan över en bäck, där var mycket ris och bråte. Symboliken är härlig. Guds kärlek strömmar som livgivande vatten även om det finns mycket ris och bråte i våra hjärtan.

Våren 1957 kunde äntligen ett församlingshem med kyrksal börja byggas. Tomten, inredningen och porslinet betalde syföreningen, resten fick man låna till. I augusti samma år invigdes det av biskop Sven Danell. Sedan började insamlingen av pengar till en klockstapel. 1965 var den klar. Dess klocka påminner varje helg  om att kyrkan finns där och kallar oss till gudstjänst. Inskriptionen lyder "Ring in gudstjänsttid, sjung in arbetstid, bed in hjärtefrid, bedjom in evig frid". Nathan Söderblom.

1985-1986 genomgick kyrkan en renovering med bl.a. målning, nya gångmattor och nya stolar i kyrkorummet. Ljudanläggning med hörslinga samt handikapptoalett och handikappramper var några av nyheterna.