Foto: pixabay.com

De tio budorden

De tio budorden

De tio budorden, eller tio guds bud som man också säger, är de tio befallningar som Gud ger till Mose i Gamla Testamentet, 2 Mos. 20:3-17 och 5 Mos. 5:6-21 . Vissa budord föregås av en längre förklaring, medan andra är endast rena befallningar utan förklaring.

Jesus åberopade ofta budorden, men endast en del av dem upprepas i Nya Testamentet. De sammanfattas där i det dubbla kärleksbudet och den gyllene regeln: "Älska din nästa som du älskar dig själv".

Här följer de tio buden, vart och ett med en modern uttolkning, som är gjord av biskop emeritus Lennart Koskinen.

1. Du skall inga andra gudar hava vid sidan av mig


Inrikta ditt liv på den Gud som är alltings ursprung och mål.

2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.
Använd Guds namn endast i det godas tjänst.

3. Tänk på vilodagen så att du helgar den.

Ge dig själv regelbunden tid till vila och uppbyggelse.

4. Hedra din fader och din moder för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.

Visa dina föräldrar respekt och kärlek så kan du förvänta dig detsamma av dina barn.

5. Du skall inte dräpa.
Värna och vörda livet i alla dess former.

6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Var trogen mot din partner.

7. Du skall inte stjäla.
Respektera andras egendom och rättigheter.

8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

Visa dig pålitlig i tanke, ord och handling.

9. Du skall inte ha begärelse till din nästas hus.
Dela din medmänniskas glädje över att hon har fått en bra bostad.

10. Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare, ej heller till något annat som tillhör din nästa.
Tillåt dig att vara glad åt att det gått din medmänniska väl i livet.

När det gäller sabbatsbudet påpekade han att sabbaten var till för människors skull som en välsignelse i stället för en börda. Inom kristendomen har de ofta ansetts som en sammanställning av Guds lag, den som också finns i hedningarnas hjärtan och därför kallas den naturliga lagen.

I Bibeln anges det att det var tio budord som skrevs ner på stentavlor. Buden finns också uppräknade, men någon numrering finns inte och det går inte att entydigt läsa ut var ett budord slutar och ett annat tar vid. Judendomen och olika grenar av kristendomen gör därför delvis olika indelningar av dem.