Foto: Caroline Nordblad

Äspereds kyrka

Församlingens enda kyrka med skulpterad altartavla

Kyrkan rymmer ca 250 personer.
Äspereds kyrka är en salkyrka i empirestil från 1862. Arkitekt: J F Åbom.
År 1856 fattades ett för socknen mycket viktigt beslut. Sockenstämman beslutade då att kyrkan skulle rivas och en helt ny uppföras. 1860 påbörjades detta arbete och 1862 kunde den nya kyrkan tas i bruk för gudstjänster. Kyrkan är byggd i s.k. gustaviansk stil i likhet med många andra kyrkor som byggdes vid denna tid. Kyrkan genomgick 1990 inre och yttre renoveringar varvid bl.a. två mindre rum byggdes under läktaren.
Altarprydnaden utgörs av ett förgyllt kors och en stege. Ett spjut med skaftet stött mot stegens nedre del ligger vid korsets fot. En klippimitation är skulpterad i trä. På korset hänger törnekronan och manteln (sen tradition). Som bakgrund finns en målning på själva korväggen. Som inramning har konstnären Anders Johansson, Tvärred, satt kristna symboler samt två stiliserade städer, omgiven av Jerusalems mur.

Dopfunten är gjord i sandsten, ornamentiken på överdelen (cuppan) säger att den är från medeltiden och med all sannolikhet har den haft din plats i den gamla kyrkan.
Kyrkorgeln byggdes 1914 och har nio stämmor och två manualer. Orgeln blev restaurerad och delvis nybyggd under 1981.

Det finns två kyrkklockor. Den stora klockan är från 1500-talet, väger 540 kg men saknar inskription.
Lillklockan väger 195 kg och är gjuten 1695. Den är inköpt 1837 från Längnums socken i Skaraborgs län. Inskriptionen lyder: "I.H.S När Gud är med oss ho kan då vara mot oss. B.M.S" "När du hörer detta klockeljud, öppna ditt hjärta då till Gud. Olaus Andrae, pastor i Tängened. Petrus Nabbelius comminister. Anno 1695 är denna klocka i Lanngom omgiuten och formerad till Guds namns ära och församlingen till nytia. Kyrkvärdarna Nils Olovsson och Harlor Gunnarsson"