En kvinna vattnar blommor i fönstret.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Vidare med Mary

Svenska kyrkan Tjörn har tillsammans med fem andra pastorat i Göteborgs stift fått pengar för att driva projektet ”Vidare med Mary”. Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och syftar till att ge fler människor möjlighet till arbetsträning.

Den huvudsakliga platsen för den som arbetstränar är S:t Mary i Skärhamn. När man har varit hos oss 6-8 veckor är tanken att man någon dag i veckan ska vara med i enverksamhet ute i församlingarna. Det kan till exempel vara att gå med en pedagog och fixa med fika och plocka i ordning för barnen. Eller att vara tillsammans med en vaktmästare och skotta snö eller rensa ogräs. En diakon är  handledare och hjälper till och ordnar det praktiska kring arbetsträningen. 

Mary-metoden

Mary är en bemötandemetod som är anpassad särskilt för människor som arbetstränar.  På S:t Mary och Vidare med Mary är vi utbildade i Mary-metoden och använder den i det dagliga arbetet.

Mary står för:

  • Meningsfullhet
  • Arbetsgemenskap
  • Rehabilitering
  • Yrkesstolthet

Kontakt