Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Valnämnden Tjörn

Alla pastorat måste ha en valnämnd.

Valnämnd

I alla församlingar eller pastorat måste det finnas en valnämnd. Valnämnden är ansvarig för att kyrkovalet kan genomföras. Detta både med planering och praktiskt under valdagen. Valnämndens ansvar regleras i Kyrkoordningen Avd 9.  

Valnämnden, som består av nio ordinarie och fem ersättare, utses av kyrkofullmäktige och mandatperioden är fyra år. (KF 2017-12-18 §§28-31

VALNÄMNDENS LEDAMÖTER:

 • Lars-Olof Henriksson, vice ordförande
 • Inger Bengtsson
 • Susanne Lavén
 • Henry Hermansson
 • George Strömbom
 • Annika Andersson
 • Bengt-Rune Axelsson
 • Jörgen Olofsson, ordförande
 • Maria Eliasson

ERSÄTTARE:

 • Martin Johansson
 • Margareta Hagberg
 • Jonas Lindqvist
 • Svante Blidberg
 • Inger Johansson

Sekreterare i valnämnden är Elisabeth Samuelsson.

Elisabeth Samuelsson

Elisabeth Samuelsson

Svenska kyrkan Tjörn