Foto: Carina Etander Rimborg

Valnämnden Tjörn

Alla pastorat måste ha en valnämnd.

Valnämnd

I alla församlingar eller pastorat måste det finnas en valnämnd. Valnämnden är ansvarig för att kyrkovalet kan genomföras. Detta både med planering och praktiskt under valdagen. Valnämndens ansvar regleras i Kyrkoordningen Avd 9.  

Valnämnden, som består av nio ordinarie och fem ersättare, utses av kyrkofullmäktige och mandatperioden är fyra år. (KF 2017-12-18 §§28-31

VALNÄMNDENS LEDAMÖTER:

 • Lars-Olof Henriksson, vice ordförande
 • Inger Bengtsson
 • Susanne Lavén
 • Henry Hermansson
 • George Strömbom
 • Annika Andersson
 • Bengt-Rune Axelsson
 • Jörgen Olofsson, ordförande
 • Maria Eliasson

ERSÄTTARE:

 • Martin Johansson
 • Margareta Hagberg
 • Jonas Lindqvist
 • Svante Blidberg
 • Inger Johansson

Sekreterare i valnämnden är Elisabeth Samuelsson.

Elisabeth Samuelsson

Elisabeth Samuelsson

Svenska kyrkan Tjörn