Foto: Carina Etander Rimborg

Valnämnden Tjörn

Alla pastorat måste ha en valnämnd.

Valnämnd

I alla församlingar eller pastorat måste det finnas en valnämnd. Valnämnden är ansvarig för att kyrkovalet kan genomföras. Detta både med planering och praktiskt under valdagen. Valnämndens ansvar regleras i Kyrkoordningen Avd 9.  

Valnämnden, som består av nio ordinarie och sex ersättare, utses av kyrkofullmäktige och mandatperioden är fyra år. (KF 2020-12-20 §§28-31)

VALNÄMNDENS LEDAMÖTER:

 • Annika Andersson, ordförande
 • Henry Hermansson, vice ordförande
 • Lars-Olof Henriksson
 • Svante Blidberg
 • Susanne Lavén
 • Maria Eliasson
 • Jan Rydberg
 • Toivo Wiskari
 • Maria Sandberg

ERSÄTTARE:

 • Inger Bengtson
 • Jonas Lindqvist
 • Ragnhild Vedenbrant
 • Margareta Hagberg
 • Inger Jensnäs
 • Maria Bäckersten

Sekreterare i valnämnden är Elisabeth Samuelsson.