Valla kyrka
Foto: Tina Augustsson

Valla kyrka

Kyrkan invigd 1861. Men tidigare kyrkor finns omnämnda redan 1320.

Valla kyrkväg 31, 471 72 Hjälteby

Hållplats Valla kyrka

Det finns parkeringsplatser mellan kyrkan och församlingshemmet.

Valla kyrka finns omtalad redan 1320, men byggdes troligen ännu ti­digare. Namnet Valla kommer från att kyrkan ligger mellan två berg, mellan vallar. 1859-1861 byggdes kyrkan om. Enligt tradition skulle den gamla kyrkan stå kvar inuti den nya, och rivas först när den nya stod klar. Den nya kyrkan invigdes 29 oktober 1861.

Predikstolarna
Den gamla predikstolen skänktes till kyrkan 1601 av Anders Green, herre på Sundsby och Norges rikskansler, och hans maka Mette Grubbe. När kyrkan byggdes om auktionerades predikstolen ut. Den ska ha funnits på Göteborgs Historiska museum ett tag, men togs tillbaka vid kyrkans 100-årsjubileum. Nuvarande predikstol är gjord år 1861 av spegelfabrikören I H Ruthenbeck i Uddevalla.

Altaret
Altaruppsatsen tillverkades av bildhuggare Hans Swant, bildhuggare från Göteborg, och skänktes av Margareta Hvitfeldt 1663. Altartavlan visar nattvardens instiftelse. Vid sidan av altartavlan ser vi de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes. De två mansfigurerna på över­stycket föreställer Mose och Aron.

Orgeln
Orgeln är en mekanisk orgel byggd av Olof Ham­marberg 1979. Några av den gamla orgelns stämmor finns bevarade i den nya orgeln.

Dopfunten
Dopfunten är av täljsten och kommer från mitten av 1100-talet.

Läktarbarriären
Läktarbarriären kommer från den gamla kyrkan. Då fanns det två läktare, en längst den norra väggen och en längs den västra. Oljemålningarna på läktarbarriären föreställer Jesus Kristus och de tolv apostlarna. De är målade av Lars Holm år 1741. Under läktarbarriären finns målningar från Bachs Johannespassion målade av Rune Ekre.

Det Hvitfeldtska gravkoret
När kyrkan byggdes om ville församlingen riva det Hvit­feldska gravkoret, men det beviljades inte. Gravkoret står nu som en tillbyggnad i kyrkans östra del. Koret uppfördes 1663-1664 för adelsdamen Margareta Hvit­feldt och hennes familj, som hade sina godsegendomar på Sundsby gård på Tjörn. Koret innehåller fem kistor där Tomas Dyre, hans hustru Margareta Hvitfeldt och deras tre barn vilar.