Foto: Michael Hjelt /Ikon

Vaktmästare och lokalvårdare