Foto: Michael Hjelt /Ikon

Vaktmästare och lokalvårdare

Här hittar du Svenska kyrkan Tjörns vaktmästare (inne och på kyrkogårdarna) och lokalvårdare