konfirmander med kikare, upptäckargrupp
Foto: Janåke Hansson

Ungdom

Välkommen till vår ungdomsverksamhet på Tjörn.

För dig som är barn och ungdom och behöver stöd och hjälp.

Undervisningen inom Svenska kyrkan Tjörn syftar till att ge redskap åt både barn och vuxna att komma till tro, komma närmare Gud och få en egen bild av det kristna livet. Genom en tydligare förankring i vår kristna tro blir vi förebilder för vad det innebär att vara kristen och ges frimodighet att berätta vidare om Gudsmötet.

(Svenska kyrkan Tjörns församlingsinstruktion 2016)