Meny

Ungdom

Välkommen till vår ungdomsverksamhet på Tjörn.

För dig som är barn och ungdom och behöver stöd och hjälp.

Undervisningen inom Svenska kyrkan Tjörn syftar till att ge redskap åt både barn och vuxna att komma till tro, komma närmare Gud och få en egen bild av det kristna livet. Genom en tydligare förankring i vår kristna tro blir vi förebilder för vad det innebär att vara kristen och ges frimodighet att berätta vidare om Gudsmötet.

(Svenska kyrkan Tjörns församlingsinstruktion 2016)

Erika Andersson

Erika Andersson

Svenska kyrkan Tjörn

Församlingspedagog

Anne-Marie Axelsson

Anne-Marie Axelsson

Svenska kyrkan Tjörn

Församlingspedagog

Mari-Loise Engblom

Mari-Loise Engblom

Svenska kyrkan Tjörn

Församlingsassistent

Nina Jansson Tolonen

Nina Jansson Tolonen

Svenska kyrkan Tjörn

Församlingspedagog

Bodil Kristiansson

Bodil Kristiansson

Svenska kyrkan Tjörn

Fritidsledare

Lisa Säll

Lisa Säll

Svenska kyrkan Tjörn

Församlingspedagog

Josefin Ulmfelt

Josefin Ulmfelt

Svenska kyrkan Tjörn

Församlingspedadog