Stenkyrka kyrkas brudkrona
Foto: Carina Etander Rimborg

Stenkyrka kyrkas brudkrona

Stenkyrka kyrkas brudkrona är av silver med röda, gröna och vita stenar. Det hör också två nålar till. Kronan är skänkt till minne av Olof Lindqvist i Tyfta från hans maka 1944. Olof Lindqvist var folkskollärare.

Det finns en inskription. "Till Olof Lindqvist minne från hans maka och vänner meidsommardagen 1944".

Kronan är knappt 10 centimeter hög och har en radie på 12,5 centimeter.