Rönnängs kyrka
Foto: Tina Augustsson

Rönnängs kyrka

Kyrkan är byggd 1795.

 Kyrkvägen 26, 471 41 Rönnäng

Hållplats Rönnängs skola.

Parkeringsplater utanför församlingshemmet och kyrkan.

Max antal i kyrkan: 215 personer (inklusive läktaren om max 30 personer)

År 1794 fick Rönnäng, enligt en skrivelse från kungen, rättighet att bygga en kyrka. Platsen där kyrkan ligger var på den tiden en samlingspunkt och marknadsplats som benämndes som ”Rönnängs torg”, och många gamla kallade också kyrkan för ”torgs kyrka”. Den vitmålade träkyrkan byggdes 1795 och vilar på en bädd av snäckskal. Den ligger mellan kala berg på Tjörns sydligaste udde, Tjörnehuvud.

Predikstolen
Predikstolen är försedd med målningar på de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes, utförda direkt på plats när kyrkan byggdes.

Orgeln
Orgeln är byggd 1985 av Olof Hammarberg. Orgel­fasaden är från 1911 och nuvarande orgel är kyrkans tredje.

Altaret i Rönnängs kyrka
Altaret i Rönnängs kyrka Foto: Tina Augustsson

Altaret
Altartavlan är äldre än kyrkan och är enligt uppgift målad av Schönfeldt. Överstycket föreställer Jesus på korset och understycket Jesus instiftelse av nattvarden. Enligt uppgift är den målad av Christian von Schön­feldt som var verksam på 1730-talet.

Kyrkklockorna
Kyrkan har två kyrkklockor, en stor och en mindre. Den stora klockan är gjuten 1955, och den lilla klockan gjöts så tidigt som 1797.

Dopfunten
Dopfunten, från 1916, är huggen i grå bohusgranit.

Läktarbarriären
Läktarbarriären pryds med bilder på Jesus och de tolv lärjungarna. De är målade på plats år 1795.

Votivskeppet
I kyrkans mittgång hänger ett votivskepp. Skeppen skänk­tes ofta av en sjöman eller fiskare i tacksamhet till Gud över att han blivit räddad i sjönöd. Votivskeppet är också en bild för kyrkan som för människorna över stormiga hav till en annan värld, himlens strand. Skeppet i Rönnängs kyrka skänktes år 1795 i samband med det första barndopet i kyrkan.

Rönnängs församlingshem

Granne med kyrkan ligger Rönnängs församlingshem. 

Här finns verksamhet för barn och unga, konserter, övningar med körer, lunchträffar med mera.

Du kan hyra församlingshemmet för kalas och firande, begravningskaffe och möten. Kontakta vår bokningsadministratör för mer information tel. 0304 66 00 55.