Rönnängs kyrka
Foto: Tina Augustsson

Rönnängs kyrka och församlingshem

På Tjörns sydspets hittar du Rönnängs kyrka och församlingshem. Läs om kyrkans historia och dess lokaler.

Adress: Kyrkvägen 26, 471 41 Rönnäng.

Res med kollektivtrafik: Fyll i adressen och sök din resa i Västtrafiks app To Go eller på Västtrafiks hemsida

Res med bil: Parkeringsplater finns utanför församlingshemmet.

Erbjuder laddstolpar för elbilar för besökare till verksamheter och arrangemang.

Max antal i kyrkan: 215 personer (inklusive läktaren om max 30 personer)

Om Rönnängs kyrka

År 1794 fick Rönnäng, enligt en skrivelse från kungen, rättighet att bygga en kyrka. Platsen där kyrkan ligger var på den tiden en samlingspunkt och marknadsplats som benämndes som ”Rönnängs torg”, och många gamla kallade också kyrkan för ”torgs kyrka”. Den vitmålade träkyrkan byggdes 1795 och vilar på en bädd av snäckskal. Den ligger mellan kala berg på Tjörns sydligaste udde, Tjörnehuvud.

Predikstolen
Predikstolen är försedd med målningar på de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes, utförda direkt på plats när kyrkan byggdes.

Altaret i Rönnängs kyrka
Altaret i Rönnängs kyrka Foto: Tina Augustsson

Orgeln
Orgeln är byggd 1985 av Olof Hammarberg. Orgel­fasaden är från 1911 och nuvarande orgel är kyrkans tredje.

Altaret
Altartavlan är äldre än kyrkan och är enligt uppgift målad av Schönfeldt. Överstycket föreställer Jesus på korset och understycket Jesus instiftelse av nattvarden. Enligt uppgift är den målad av Christian von Schön­feldt som var verksam på 1730-talet.

Kyrkklockorna
Kyrkan har två kyrkklockor, en stor och en mindre. Den stora klockan är gjuten 1955, och den lilla klockan gjöts så tidigt som 1797.

Dopfunten
Dopfunten, från 1916, är huggen i grå bohusgranit.

Läktarbarriären
Läktarbarriären pryds med bilder på Jesus och de tolv lärjungarna. De är målade på plats år 1795.

Votivskeppet
I kyrkans mittgång hänger ett votivskepp. Skeppen skänk­tes ofta av en sjöman eller fiskare i tacksamhet till Gud över att han blivit räddad i sjönöd. Votivskeppet är också en bild för kyrkan som för människorna över stormiga hav till en annan värld, himlens strand. Skeppet i Rönnängs kyrka skänktes år 1795 i samband med det första barndopet i kyrkan.

Ett lågt ljusgult hus
Foto: Minna Karlsson

Rönnängs församlingshem

Granne med kyrkan ligger Rönnängs församlingshem. Här finns verksamhet för barn och unga, körövningar, gemenskapsträffar med mera.

Max antal besökare

  • Maxantal besökare i byggnaden:146.

  • Sittplatser: 96.

Hyr församlingshemmet

Du kan hyra församlingshemmet för kalas och firande, begravningskaffe och möten. Kontakta pastorsexpeditionen för mer information.

Kontakt

Välkommen att höra av dig till Svenska kyrkan Tjörn. Här hittar du kontaktuppgifter till medarbetare och information om bokning.