Framsidor av församlingstidningen Petrus
Foto: Tina Augustsson

Petrus församlingstidning

Petrus är Svenska kyrkan Tjörns församlingstidning. Den kommer till alla hushåll på Tjörn fyra gånger om året.

Nästa nummer av Petrus utkommer i slutet av november till alla hushåll på Tjörn. 

Har du frågor kring, eller synpunkter på, Petrus, kontakta kommunikatören eller kyrkoherden (som är ansvarig utgivare).

Här hittar du alla tidigare nummer av Petrus.