Församlingstidningen Petrus

Petrus är Svenska kyrkan Tjörns församlingstidning. Den delas ut till alla hushåll på Tjörn fyra gånger om året.

Hör av dig till oss

Har du frågor kring, eller synpunkter på, Petrus? Kontakta kommunikatören eller kyrkoherden som är ansvarig utgivare.

Kontakt

Välkommen att höra av dig till Svenska kyrkan Tjörn. Här hittar du kontaktuppgifter till medarbetare och information om bokning.

Här hittar du alla tidigare nummer av Petrus: