Behandling av personuppgifter inom diakoni

Här kan du läsa om hur Svenska kyrkan Tjörn hanterar personuppgifter om dig som deltar i vår diakonala verksamhet