Personuppgiftsbehandling för grupper

Här kan du läsa om hur Svenska kyrkan Tjörn hanterar personuppgifter gällande gruppverksamheter.