Foto: Gustaf Hellsing IKON

Så behandlar vi dina personuppgifter

GDPR inom Svenska kyrkan Tjörn. Din personliga integritet är viktig för oss. Därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Nedan följer information utifrån de olika sätt som du har kontakt med oss.

Dataskyddsombud

Svenska kyrkan Tjörns dataskyddsombud heter David von Pongracz.

Kontakt:
dso@xeeda.se
08-22 88 40

Xeeda AB  
Kungsgatan 33
111 56 Stockholm

Behandling av personuppgifter

Om du är medlem i Svenska kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss – det kan involvera att skicka ut relevant information och att ta ut avgifter, med mera. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter som medlem

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Läs mer om dina rättigheter

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Har du frågor?

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:

Pastorsexpeditionen Svenska kyrkan Tjörn

Hamngatan 17
471 32 Skärhamn
0304-66 00 55
tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Personuppgiftsbehandling för grupper

Här kan du läsa om hur Svenska kyrkan Tjörn hanterar personuppgifter gällande gruppverksamheter.

Vid bokningar

Så här hanterar vi dina personuppgifter vid bokning av dop, vigslar och begravning.

E-post och post

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina uppgifter när du skickar e-post till oss och om hur vi inhämtar adresser för utskick via post.

Bilder och sociala medier

Här kan du läsa om hur Svenska kyrkan Tjörn hanterar personuppgifter gällande bilder och sociala medier.

Personuppgifter inom begravningsverksamheten

Här kan du läsa om hur Svenska kyrkan Tjörn behandlar dina uppgifter gällande begravningsverksamheten.

Vid lokalbokning

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du bokar/hyr lokal hos oss.

Swish

Här kan du läsa om hur Svenska kyrkan Tjörn hanterar personuppgifter gällande betalning med swish.

Personuppgifter vid jobbansökan

Här kan du läsa om hur Svenska kyrkan Tjörn hanterar personuppgifter för personer som ansöker till tjänst hos oss.

Kursanmälan och Sensus studieförbund

Svenska kyrkan Tjörn samarbetar i olika arrangemang med Sensus studieförbund. Så här behandlar vi personuppgifter när vi samarbetar.

Personuppgiftsbehandling för förtroendevalda

Här kan du läsa om hur Svenska kyrkan Tjörn hanterar personuppgifter gällande dig som förtroendevald.

Hur vi hanterar uppgifter för dig som medlem

Är du medlem i Svenska kyrkan behöver vi behandla dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter inom diakoni

Här kan du läsa om hur Svenska kyrkan Tjörn hanterar personuppgifter om dig som deltar i vår diakonala verksamhet

Dina rättigheter

Du som registrerad har enligt dataskyddsförordningen en del rättigheter. Nedan beskrivs dessa rättigheter samt hur Svenska kyrkan Tjörn arbetar för att uppfylla dessa rättigheter.

Hur vi hanterar handlingar

Handlingar hos Svenska kyrkan är uppdelade i två kategorier: vissa typer av allmänna handlingar samt handlingar som inkommit till eller upprättats hos Svenska kyrkan efter den 1 januari 2000.

ANSVARIG UTGIVARE FÖR HEMSIDAN
Databasens namn – svenskakyrkan.se/tjorn

Tillhandahållare (den som driver verksamheten) – Svenska kyrkan, Tjörns pastorat

Ansvarig utgivare – Lars Hjort, tf kyrkoherde

Behöver du komma i kontakt med oss? 

Pastorsexpeditionen finns på
Hamngatan 17
471 32 Skärhamn

(Hållplats Skärhamn Torget)

Telefon: 0304 66 00 55

E-post: tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

EXPEDITIONEN HAR ÖPPET
Måndag-Torsdag 9-16 med stängt för lunch 12-13.
Fredag 9-12