Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Personuppgiftsbehandling

GDPR inom Svenska kyrkan Tjörn

Dataskyddsombud

Svenska kyrkan Tjöns dataskyddsombud heter Erika Malmberg. Hon nås via teleon 072-549 64 34 alternativt dataskyddsombud@intechrity.se.

Behandling av personuppgifter

Om du är medlem i Svenska kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss – det kan involvera att skicka ut relevant information och att ta ut avgifter, med mera. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Dina rättigheter


Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:

Pastorsexpeditionen Svenska kyrkan Tjörn

Hamngatan 17

471 32 Skärhamn

Telefon 0304 66 00 55