Minneslunden på Stenkyrka kyrkogård med ljus, blommor och minnessaker
Foto: Minna Karlsson

Olika sätt att begravas på

På kyrkogårdarna på Tjörn finns flera olika typer av gravplatser.

Du är välkommen att besöka, ringa eller mejla kyrkogårdsförvaltningen om du har frågor om gravar eller något annat som rör kyrkogårdar.

Rader med gravar omgivna av gröna häckar på Rönnängs kyrkogård
Foto: Tina Augustsson

Om kistbegravning

Den döda kroppen placeras i en kista, och kistan begravs i jorden. Över kistgraven reser de anhöriga ofta en gravsten. Eller så används en redan existerande familjegrav.

Kistgravplatser på Tjörn

Det finns möjlighet att begravas i kista på alla begravningsplatserna på Tjörn.

Träd i höstfärger omger gravarna på Stenkyrka kyrkogård
Foto: Minna Karlsson

Om urnbegravning

Den döda kroppen kremeras. Askan läggs i en urna, som begravs i jorden. Över urngraven reser de anhöriga ofta en gravsten. Eller så används en redan existerande familjegrav.

Urngravplatser på Tjörn

Det finns möjlighet att begravas i urna på alla begravningsplatserna på Tjörn.

En somrig plantering på en askgravplats
Foto: Minna Karlsson

Ett icke-anonymt alternativ till minneslund

På en askgravplats begravs man i en urna tillverkad av förgängligt material. Gravarna ligger samlade i ett eget område på kyrkogården, med en gemensam plantering. De enskilda gravplatserna märks ut med en liten namnplatta. 

En askgravplats upplåts på 25 år, och gravrätten kan förnyas. I varje grav finns det plats för två urnor. Vid gravsättningen kan anhöriga delta.

Dekorationer vid gravplatsen

Vid en askgravplats kan du sätta ut snittblommor i vas. Gravljus kan sättas på en särskild plats, i anslutning till askgravplatsen. Det är inte möjligt att göra egna planteringar eller utsmyckningar vid graven.

Ett skötselfritt alternativ

Kyrkogårdsförvaltningen sköter om de enskilda gravplatserna och de allmänna ytorna omkring dem. En avgift tas ut för skötsel av gravplatsen.

Askgravplatser på Tjörn

Askgravplatser finns på Klädesholmens nya (Trolldalen), Klövedal, Rönnäng, Stenkyrka och Valla kyrkogård.

En liten bro omgiven av rosor leder till minneslunden på Valla kyrkogård
Foto: Minna Karlsson

En anonym gravplats

En minneslund är en viloplats där askan efter flera döda finns. Vid gravsättningen strös askan ut eller grävs ner i minneslunden. Anhöriga får inte delta vid gravsättningen.

Minneslunden är anonym – där finns inga personliga gravstenar eller namnplattor. Gravarna har heller inga gravrättsinnehavare. 

Dekorationer vid gravplatsen

Vid en minneslund kan du sätta ut snittblommor i vas på en särskilt anvisad plats. Det är inte möjligt att göra egna planteringar.

Ett skötselfritt alternativ

Kyrkogårdsförvaltningen sköter om minneslundarna, och ingen särskild avgift tas ut för skötseln.

Minneslundar på Tjörn

Minneslundar finns på Klädesholmens nya (Trolldalen), Klövedal, Rönnäng, Stenkyrka och Valla kyrkogård.

Kontakt

Besöksadress: Pastorsexpeditionen

Skärhamns torg, Hamngatan 17

Karta över Tjörns begravningsplatser