Banderoll med text Kraft från ovan
Foto: Johan Ernstson

Vi installerar solpaneler

Nyhet Publicerad

Nu har vi börjat. Först ut är Klövedals församlingshem. Total kommer sex av våra byggnader att få solpaneler. Vi får kraft från ovan!

– Grunddrivet att finnas med i den utvecklingen handlar för oss som kyrka självklart om skapelseansvar och god teologi. När det kan kombineras med god ekonomi så har en investering i solel varit en helt naturlig väg att gå, säger kyrkoherde Johan Ernstson.

Installationen på totalt cirka 150 kW, vilket motsvarar ungefär 150.000 kWh /år. Det utgör lite drygt 25% av vårt elbehov idag och ett minskat koldioxidtryck med cirka 45 ton per år. Till detta kommer vi bygga laddstationer för elfordon på att antal strategiska platser – dels som service och dels för egna elfordon i verksamheten.

– Svenska kyrkan Tjörn finansierar detta genom eget kapital – enkelt uttryckt kan man säga att vi tar pengar från banken och ”lägger” på våra tak. Och gör en god insats för klimatet, tar ansvar både i nutid och för framtida generationer samtidigt som vi får mycket bättre avkastning än på bank. Solel är inget att tveka på och det har vi heller inte gjort!, säger Johan Ernstson.

Byggnaderna som detta berör är förutom församlingshemmet i Klövedal också Kyrkans Hus i Kållekärr, församlingshemmen i Rönnäng och Valla, samt församlingsgårdarna i Myggenäs och Skärhamn.

 

Vill du veta mer om vårt projekt?