Två personer i arbetskläder monterar ner ett gammalt fönster.
Foto: Kristin Lidell

Pågående arbeten

Nyhet Publicerad Ändrad

För att bevara våra byggnader och kyrkogårdar inför framtiden krävs kontinuerligt underhåll. Ibland behöver vi bygga nytt för att möta framtidens behov.

Gravstenar på kyrkogård

Kyrkogårdarna blir säkrare

Kontrollen av gravstenar i Stenkyrka församling är nu klar och arbetet fortsätter i Rönnängs församling. Under 2024 genomför kyrkogårdsförvaltningen kontroller av samtliga gravstenar på Tjörn.