Gravstenar på kyrkogård

Kyrkogårdarna blir säkrare

Nyhet Publicerad Ändrad

Kontrollen av gravstenar i Stenkyrka församling är nu klar och arbetet fortsätter i Rönnängs församling. Under 2024 genomför kyrkogårdsförvaltningen kontroller av samtliga gravstenar på Tjörn.

Kontrollerna genomförs enligt riktlinjer från Centrala Gravvårdskommittén, CGK. En gravsten som bedöms som farlig måste åtgärdas direkt, till exempel genom att läggas ned. 
 
Det är viktigt att alla kan vistas säkert på våra kyrkogårdar.Kyrkogårdsförvaltningen har i uppdrag att regelbundet besiktiga gravstenarna så att varken människor eller gravstenen i sig kommer till skada. Gravrättsinnehavaren har ansvar för att gravplatsen och gravstenen hålls i ordnat och värdigt skick, vilket omfattar att gravstenen är säkert monterad. Återlämnade och kulturhistoriskt värdefulla gravstenar har däremot  kyrkogårdsförvaltningen fullt ansvar för. 

Vad händer om gravstenen behöver åtgärdas?

Om gravstenen innebär en säkerhetsrisk meddelas gravrättsinnehavaren och uppmanas att åtgärda bristerna. Om det blir nödvändigt får gravrättsinnehavaren bekosta en återmontering av gravstenen. En gravplats måste inte ha en gravsten. Gravrätten kan därför behållas även om gravstenen tagits bort. Plantering eller annan utsmyckning kan vara kvar. Ibland läggs osäkra gravstenar ner för att inte utgöra en fara. Om du ser en liggande gravsten kan det bero på något av följande: 
  • Kyrkogårdsförvaltningen letar efter gravrättsinnehavare men har inte lyckats få kontakt. 
  • Kyrkogårdsförvaltningen arbetar för att lösa problemet med den osäkra gravstenen. 
  • Gravrättsinnehavare har uppmärksammats på problemet men ännu inte åtgärdat gravstenen. 

Har du frågor? Kontakta