Luther 500 år av reformation

Luther

"Jag ber att man ville tiga med mitt namn och inte kalla sig luthersk utan kristen. Vad är Luther? Inte är läran min! Inte heller är jag korsfäst för någon… Jag är inte och vill inte vara någons mästare. Jag har med församlingen Kristi allmänna lära, han som allena är vår mästare." (Martin Luther)

Under 2017 uppmärksammades reformationen särskilt eftersom det enligt traditionen då var 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser i Wittenberg, vilket var starten på alltihopa.

Under året anordnade Svenska kyrkan på nationella nivå och Svenska kyrkan Tjörn olika programpunkter. Här följer delar av det material som togs fram från nationell nivå under året. Som fungerar väl att fördjupa sig i även efter att jubileumsåret passerat.

 

Föjande sidor med länkar samt filmerna är hämtade från nationell nivå.