Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Lapidarium Valla

Utställning av gamla gravstenar

Valla kyrkas lapidarium anlades under tidig höst 2015 för att på så sätt visa gravstenens historik i Valla. Stenarna är placerade i någorlunda kronologisk ordning. Gravstenen har en mycket lång historia, där den äldsta i Vallas lapidarum kan dateras till 1610 eller 1670.

Lapidariet har sammanställts med hjälpa av:

  • Tjörns pastorat
  • Byggkonsult Sölve Johansson AB
  • Myggenäs gård
  • Bohusläns museum
Valla församling Lapidarium
Bild: Carina Etander Rimborg
Valla lapidarium
Bild: Carina Etander Rimborg