Valla församling Lapidarium
Foto: Carina Etander Rimborg

Lapidarium Valla

Utställning av gamla gravstenar

Valla kyrkas lapidarium anlades under tidig höst 2015 för att på så sätt visa gravstenens historik i Valla. Stenarna är placerade i någorlunda kronologisk ordning. Gravstenen har en mycket lång historia, där den äldsta i Vallas lapidarum kan dateras till 1610 eller 1670.

Lapidariet har sammanställts med hjälpa av:

  • Tjörns pastorat
  • Byggkonsult Sölve Johansson AB
  • Myggenäs gård
  • Bohusläns museum
Valla församling Lapidarium
Foto: Carina Etander Rimborg
Valla lapidarium
Foto: Carina Etander Rimborg