Valla församling Lapidarium
Foto: Carina Etander Rimborg

Lapidarium i Valla

På kyrkogården vid Valla kyrka finns en utställning med gamla gravstenar som bevarats från äldre, igenlagda gravar.

Lapidarium är en samling av stenmonument som i detta fall är gravstenar. Lapidarium kommer av latinets ord lapis som betyder sten.

Valla kyrkas lapidarium anlades 2015 för att visa gravstenens historik i församlingen. Den äldsta gravstenen i Vallas lapidarum dateras till 1610 eller 1670.

Lapidariet har sammanställts med hjälp av

  • Tjörns pastorat
  • Byggkonsult Sölve Johansson AB
  • Myggenäs gård
  • Bohusläns museum.
Valla församling Lapidarium
Foto: Carina Etander Rimborg
Valla lapidarium
Foto: Carina Etander Rimborg