Ordförandeklubba och Kyrkoordningen
Foto: Carina Etander Rimborg

Kyrkofullmäktige Svenska kyrkan Tjörn 2022-2025

Kyrkofullmäktige väljs vart fjärde år vid kyrkovalet.

Vid kyrkovalet den 19 september 2021 var det direktval till kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Tjörn för mandatperioden 2022-2025.

Det fanns 31 mandat att fördela och här är resultatet:

  • Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s)  7 mandat
  • Centerpartiet (c) 4 mandat
  • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)  20 mandat

Det innebär att följande personer har valts in i kyrkofullmäktige:

(Här är hela listan>>)

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
sju ordinarie mandat

(siffran efter namnen är antal personkryss)

1 Ann-Mari Broberg 68
2 Mikael Petersson 21
3 Gunilla Johansson 11
4 Gerhard Bernhardsson 0
5 Inger Bengtson 16
6 Mats Simonsson 4
7 Maria Johannessen 7

centerpartiet fyra ordinarie mandat

(siffran efter namnet är antal personkryss)

1 Henry Hermansson 32
2 Svante Blidberg 22
3 G Olof Kjellström 8
4 Inga Olsson 18

PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) 
20 ORDINARIE MANDAT

(siffran efter namnet är antalet personkryss)

1 Maria Eliasson 85
2 Annika Andersson 82
3 Barbro Wiskari 71
4 Susanne Lavén 45
5 Elisabeth Larsson 13
6 Mats Berntsson 49
7 Ragnhild Vedenbrant 5
8 Berne Petersson 29
9 Mathias Jedborg 12
10 Maria Bäckersten 19
11 Bengt-Rune Axelsson 24
12 Josephine Wikström 19
13 Marie Kristiansson 5
14 Margareta Hagberg 12
15 Inger Jensnäs 27
16 Margareta Klars 10
17 Jan Rydberg 9
18 Britta Andersson 3
19 Elisabet Bengtsson 2
20 Lena Arvidsson 0Vid kyrkofullmäktige den 20 december 2021 valdes följande presidium:

  • Berne Petersson (POSK) ordförande
  • Henry Hermansson (Centern) 1:e vice ordförade
  • Barbro Wiskari (POSK) 2:e vice ordförande

 

Tjänsteman och sekreterare i kyrkofullmäktige:

Ordförandeklubba och Kyrkoordningen

Kyrkofullmäktige Svenska kyrkan Tjörn 2013-2017

Kyrkofullmäktige väljs vart fjärde år vid kyrkovalet.