Ordförandeklubba och Kyrkoordningen
Foto: Carina Etander Rimborg

Kyrkofullmäktige Svenska kyrkan Tjörn 2022-2025

Kyrkofullmäktige väljs vart fjärde år vid kyrkovalet.

Vid kyrkovalet den 19 september 2021 var det direktval till kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Tjörn för mandatperioden 2022-2025.

Det fanns 31 mandat att fördela och här är resultatet:

 • Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s)  7 mandat
 • Centerpartiet (c) 4 mandat
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)  20 mandat

Det innebär att följande personer valdes in i kyrkofullmäktige efter kyrkovalet:

(Här är hela listan med antal röster/person>>)

Här är aktuell lista efter omräkningar hos Göteborgs stift
(när ledamöter/ersättare avlider eller avsäger sig sina uppdrag)

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
sju ordinarie mandat

1 Ann-Mari Broberg 
2 Mikael Petersson 
3 Gunilla Johansson 
4 Gerhard Bernhardsson 
5 Inger Bengtson 
6 Mats Simonsson 
7 Magnus Claesson

Centerpartiet fyra ordinarie mandat

1 Henry Hermansson 
2 Svante Blidberg 
3 G Olof Kjellström 
4 Inga Olsson 

PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) 
20 ORDINARIE MANDAT

1 Maria Eliasson 
2 Annika Andersson 
3 Barbro Wiskari 
4 Susanne Lavén 
5 Elisabeth Larsson 
6 Mats Berntsson 
7 Ragnhild Vedenbrant 
8 Berne Petersson 
9 Maria Bäckersten 
10 Bengt-Rune Axelsson 
11 Josephine Wikström 
12 Marie Kristiansson 
13 Margareta Hagberg 
14 Inger Jensnäs 
15 Margareta Klars 
16 Britta Andersson 
17 Elisabet Bengtsson 
18 Lena Arvidsson 
19 Maria Hult
20 Toivo Wiskari

 Vid kyrkofullmäktige den 20 december 2021 valdes följande presidium:

 • Berne Petersson (POSK) ordförande
 • Henry Hermansson (Centern) 1:e vice ordförade
 • Barbro Wiskari (POSK) 2:e vice ordförande

 

Tjänsteman och sekreterare i kyrkofullmäktige:

 • Elisabeth Samuelsson

  Elisabeth Samuelsson

  Svenska kyrkan Tjörn

  Kanslist

  Mer om Elisabeth Samuelsson

  Kanslist på pastorsexpeditionen. Sekreterare i kyrkorådet och kyrkofullmäktige samt valnämnden.